Kto oczyszcza szamba w gospodarstwie domowym?

W przypadku gospodarstwa domowego, w którym ścieki nie są odprowadzane siecią kanalizacyjną oraz w którym nie zainstalowano przydomowej oczyszczalni, niezbędna jest obecność szamba, w którym magazynowane są ścieki. Każdy tego typu zbiornik posiada określoną pojemność i po jakimś czasie należy go opróżnić. Kto oczyszcza szamba, gdy zbiornik na nieczystości zapełni się?

Firmy asenizacyjne – czym się zajmują?

Ścieków nie powinno się pozbywać na własną rękę. Jeśli więc gospodarstwo domowe nie jest podłączone do sieci kanalizacyjnej, a szambo zapełni się, nieczystości należy przekazać firmie asenizacyjnej, która następnie zajmie się ich wywozem. Firmy tego typu zajmują się odbiorem, a następnie transportem nieczystości – zazwyczaj są one przewożone do większych oczyszczalni, z którymi firmy asenizacyjne mają podpisane umowy. Oznacza to, że właśnie tego typu firmy są odpowiedzią na pytanie, kto oczyszcza szambo w gospodarstwie domowym, które nie jest podłączone do sieci kanalizacyjnej. Wybierając firmę tego typu, warto pamiętać o tym, by wywóz nieczystości odbywał się zgodnie z ekologicznymi wymogami i nie stanowił zagrożenia dla środowiska.

Jak wybrać odpowiednią firmę asenizacyjną?

Każdy, kto ma zamiar otworzyć i prowadzić tego typu firmę, musi postarać się o odpowiednie pozwolenia, które wymaga spełnienia wymogów, określonych przez państwo. Zezwolenie na wywóz nieczystości otrzymuje się, jeśli:

  • dysponuje się stosownymi pojazdami do odbioru ścieków,
  • wywozi się nieczystości tak, by nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska,
  • wybrana została stacja zlewna do odbioru nieczystości,
  • nie zostały stwierdzone zaległości w podatkach oraz w składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Należy także sprawdzić wymogi poszczególnych gmin odnośnie odbioru i wywozu nieczystości. Wszelkie formalności muszą zostać spełnione jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Firma asenizacyjna powinna być także zaopatrzona w odpowiedni sprzęt, ponieważ oczyszczanie szamba wiąże się z kontaktem z ogromną ilością toksyn, co stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.

Odpowiadając na pytanie, kto oczyszcza szambo i jak dbać o przydomowe szambo, można powiedzieć więc, że robią to specjalistyczne firmy asenizacyjne. Do prowadzenia tego typu działalności potrzebne jest zezwolenie od państwa, które uzyskuje się po spełnieniu szeregu warunków. Firmy wywożące nieczystości muszą być także zaopatrzone w specjalistyczny sprzęt, który pozwoli im bezpiecznie pozbyć się ścieków, bez narażania zdrowia i życia ludzi i z zachowaniem szacunku dla środowiska.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *